Durga Chalisa

 • Namo Namo Durge Sukh karani, Namo Namo ambe Dukh harani .
 • Nirakar hai jyoti tumhari, Tihun lok pheli ujayari.
 • Shashi lalat mukh maha vishala, Netra lal bhrikutee vikarala.
 • Roop Matu ko adhika suhavey, Daras karat jan ati sukh pave.
 • Turn sansar shakti Iaya kina, Palan hetu anna dhan dina.
 • Annapurna hui jag pala, Turnhi adi sundari Bala.
 • Pralaya kala sab nashan hari, Turn gauri Shiv-Shankar pyari.
 • Shiv yogi tumhre guna gaven, Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.
 • Roop Saraswati ko turn dhara, De subuddhi rishi munina ubara.
 • Dharyo roop Narsimha ko amba, Pragat bhayin phar kar khamba.
 • Raksha kari Prahlaad bachayo, Hiranakush ko swarga pathayo.
 • Lakshmi roop dharo jag mahin, Shree Narayan anga samihahin.
 • Ksheer sindhu main karat vilasa, Daya Sindhu, deeje man asa.
 • Hingalaj men tumhin Bhavani, Mahima amit na jet bakhani.
 • Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari bagala sukhdata.
 • Shree Bhairav lara jog tarani, Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.
 • Kehari Vahan soh Bhavani, Langur Veer Chalat agavani.
 • Kar main khappar khadag viraje, Jako dekh kaal dar bhaje.
 • Sohe astra aur trishoola, Jase uthata shatru hiya shoola.
 • Nagarkot men tumhi virajat, Tihun bk men danka bajat.
 • Shumbhu Nishumbhu Danuva tum mare,Rakta-beeja shankhan sanghare.
 • Mahishasur mrittu ati abhimani, Jehi agha bhar mahi akulani.
 • Roop karal Kalika dhara, Sen Sahita turn tin samhara.
 • Pari garha Santan par jab jab, Bhayi sahaya Matu turn tab tab.
 • Amarpuni aru basava loka, Tava Mahima sab rahen asoka.
 • Jwala men hai jyoti tumhari, Tumhen sada poojan nar nari.
 • Prem bhakti se Jo yas gave, Dukh-daridra nikat nahin ave.
 • Dhyave tumhen jo nar man Iai, Janam-maran tako chhuti jai.
 • Jogi sur-muni kahat pukari, Jog na ho bin shakti tumhari.
 • Shankar Aacharaj tap keenhon, Kam, krodha jeet sab leenhon.
 • Nisidin dhyan dharo Shankar ko, Kahu kal nahini sumiro turn ko.
 • Shakti roop ko maram na payo, Shakti gayi tab man pachitayo.
 • Sharnagat hui keerti bakhani, Jai jai jai Jagdamba Bhavani.
 • Bhayi prasanna Aadi Jagdamba, Dayi shakti nahin keen vilamba.
 • Mokon Matu kashta ati ghero, Turn bin kaun hare dukh mero.
 • Aasha trishna nipat sataven, Moh madadik sab binsaven.
 • Shatru nash keeje Maharani. Surniron ekachita tumhen Bhavani.
 • Karo knipa Hey Matu dayala, Riddhi-Siddhi de karahu nihala.
 • Jab lagi jiyon daya phal paoon, Tumhro yash men sada sunaoon.
 • Durga Chalisa jo gave, Sab sukh bhog parampad pave.
 • Devidas sharan nij jani, karahu kripa jagdamba bhavani.